Bereid je stage voor (enkel voor verpleegkundigen)

Mijn stage werd toegewezen vanuit de school:

Weldra start je stage in het Jessa Ziekenhuis. Vooraleer je kan starten met je stage, vragen we je om:

  • een opleiding te volgen (“Veilig en discreet omgaan met informatie!”);
  • je te registreren;
  • ons een stageovereenkomst en de bevestigingsmail van je gevolgde opleiding te bezorgen.

 

Opleiding “Veilig en discreet omgaan met informatie!”

Deze opleiding dient iedereen te volgen. Wij vinden het als ziekenhuis een grote waarde dat iedereen weet wat gevoelige informatie is en hoe hij hiermee moet omgaan.

Volg alvast de opleiding “Veilig en discreet omgaan met informatie!” via deze link. Het is voldoende om deze opleiding slechts één maal per academiejaar te volgen.

Vergeet niet om de test volledig af te ronden.  Enkel op deze manier bekom je een bevestigingsmail.

Je krijgt een bevestigingsmail in je inbox.

 

Registreren

Registreer jezelf minstens 3 weken voordat je stage start.

Deze tijd hebben wij als ziekenhuis nodig om je gegevens te verwerken. Op deze manier krijg je tijdig je badge en eventueel je login.

Het is voldoende om je slecht één keer per lopende academiejaar / schooljaar te registreren.

Registreer je via deze deze link

Let er op dat je bij het afronden van de registratie verder naar beneden scrolt om succesvol af te ronden.

Bij een succesvolle registratie ontvang je een bevestigingsmail in je inbox.

Bewaar je bevestigingsmail!

Na het registreren bezorg je ons per e-mail (stage@jessazh.be) de volgende documenten:

  • Eén exemplaar van een getekende en ingevulde stageovereenkomst. De stageovereenkomst bekom je via je schoolinstelling. Vraag steeds naar de meest recente overeenkomst / contract. Bezorg ons de overeenkomst met 3 handtekeningen.
  • De bevestigingsmail van je succesvol afgelegde opleiding “Veilig en discreet omgaan met informatie!”.

Bij de registratie vragen we naar je e-mailadres en je telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om op een veilige manier met jullie te communiceren (bevestigingsmails, het versturen van je login, mailverkeer in kader van je stage, …).

Indien je NIET correct bent geregistreerd, we NIET in het bezit zijn van de gevraagde documenten en je de opleiding “Veilig en discreet omgaan met informatie!” NIET succesvol hebt afgerond, mag je niet starten met je stage in het Jessa Ziekenhuis.

Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, kan je steeds contact opnemen met de dienst Begeleiding Stagiairs – verpleegkundigen. Romina Demontis of Ann Vanstiphout zijn aldaar de aanspreekpunten. Je kan ook mailen naar stage@jessazh.be.

 

Bijzonderheden

Aanvraag dosimeter:

  • Doe je je stage op de dienst medische beeldvorming, nucleaire geneeskunde, cathlab of in het operatiekwartier, vul dan het aanvraagformulier dosimeter

Zorgkundige of verpleegkundige:

  • Neem voor de start van je stage de introductiebrochure grondig door.
  • De eerste dag word je om 8u45 stipt verwacht in de inkomhal van de campus waar je stage zal lopen. Zorg dat je op tijd bent. Je wordt om 8u45 door een Jessamedewerker begeleid naar de kleedkamers.

Om 9u krijg je een algemene introductie.

Vergeet zeker niet om alle vereiste formulieren mee te brengen:

 

Uitzondering op het aanvangsuur van je eerste stagedag (Spoedgevallen):

Als je stage loopt op de dienst spoedgevallen, word je om 7u (omgekleed) op de verwacht.

Studenten die stage lopen op de dienst Spoedgevallen, bezorgen de werkpostfiche blz. 8, het onthaalformulier en het medisch attest via de binnenpost aan de Dienst Onthaal & Begeleiding stagiairs (Romina Demontis of Ann Vanstiphout) Stadsomvaart 10, 3de verdieping .

 

Ik ben op zoek naar een stageplaats, ik kreeg nog geen stage toegewezen vanuit de school:

Registratie:

Vraag je stageplaats ten laatste 2 maanden op voorhand aan via deze link

Motiveer en specifieer je stageaanvraag.

Let er op dat je bij het afronden van de registratie verder naar beneden scrolt om succesvol af te ronden.

Bij een succesvolle registratie ontvang je een bevestigingsmail in je inbox.

Bewaar je bevestigingsmail!

 

Goedkeuring van de stage:

Jessa gaat de mogelijkheden tot stage na.

Indien jouw stage wordt goedgekeurd, contacteren wij jou per e-mail en geven we je de nodige instructies.

Per e-mail bezorgen wij je dan ook de stageovereenkomsten.

Indien je stage niet wordt goedgekeurd, brengen we je hiervan op de hoogte.

 

Administratie na goedkeuring:

Bezorg ons ten laatste 3 weken voor de eerste stagedag één getekende (door jezelf en je school) en ingevulde stageovereenkomsten via stage@jessazh.be

Wanneer wij je stageovereenkomst ontvangen, zal de directie van het ziekenhuis een laatste handtekening plaatsen. Hierna bezorgen wij je per e-mail een stageovereenkomst dat getekend is door 3 partijen (student / school / directie stageplaats).

Opgelet: Je kan pas aan je stage beginnen indien het bovenstaande in orde is. Indien dit niet het geval is, start de stage niet.