Ergotherapeute Sarah over haar job

Herinner je je eerste werkdag bij Jessa nog?

Dat was in juli 2005, een week voor ons huwelijk. Ik ben afkomstig van Oost-Vlaanderen, mijn man is van Limburg. Die periode was alles nieuw voor mij: de verhuis naar Limburg, samenwonen, andere job, weg van vrienden en hobby’s… een serieuze aanpassing, maar ik ben nog altijd blij hier te wonen en te werken! Ondertussen hebben we met de ergotherapie op geriatrie een grote evolutie doorgemaakt. Onze groep is in aantal enorm gegroeid en ook in onze werking zijn we – naar mijn mening – positief geëvolueerd.

Omschrijf jouw job in drie kernwoorden.

De zelfredzaamheid van de patiënt verbeteren of behouden staat bij ons voorop. Dit situeert zich op verschillende vlakken: zelfzorg, mobiliteit, sociale contacten, zinvolle dagbesteding, … Samen met de patiënt gaan we na welke dagelijkse taken hij voor zijn opname nog zelfstandig uitvoerde en wat de functionele status is tijdens de opname. Dan bekijken we met patiënt en familie waar hij naartoe wil werken en bepalen we de doelstellingen. Die proberen we te bereiken aan de hand van verschillende activiteiten.

Ook een brede kijk is belangrijk in onze job. We houden met heel veel aspecten rekening. Is de doelstelling van de patiënt om zelfstandig naar het toilet te kunnen gaan? Dan kijken we naar mobiliteit (heeft de patiënt valrisico?), cognitie (kan het gebruik van een hulpmiddel aangeleerd worden?), woonomgeving (is het toilet thuis makkelijk bereikbaar?), sociale omkadering (is er thuis iemand aanwezig die hulp kan bieden?), … Door die brede kijk hebben we vaak raakpunten met andere disciplines zoals sociale dienst, kine, verpleging, logopedist, neuropsychologe… Het aftasten van waar de grenzen dan precies liggen, is niet altijd evident.

Als derde kernwoord denk ik aan Pritt, ja ik bedoel lijm (lacht). Op een studiedag zei een van de sprekers eens: “Ergotherapeuten zijn de lijm die alle disciplines met elkaar verbinden.” Ik heb dat altijd onthouden.

Welke (karakter)eigenschap helpt jou vooruit in je dagelijks werk?

Empathie en respect voor iedereen, zowel voor patiënten als collega’s; voor mij zijn dat twee basispijlers van de gezondheidszorg.

Welke kwaliteit wordt het meest onderschat op de werkvloer?

De creativiteit die je als ergotherapeut moet hebben. En daarmee bedoel ik niet op vlak van ‘knutselen’; een misvatting die er gelukkig stilaan uitgaat. Ik heb het over creatief zijn in de zin van probleemoplossend denken. Het helpen bereiken van de doelstelling ‘zelfstandig naar het toilet kunnen gaan’ verloopt bijvoorbeeld bij elke patiënt op een andere manier, rekening houdend met de medische toestand, beperkingen, omgevingsfactoren, enz… Er is niet altijd een kant en klare oplossing, het is telkens opnieuw creatief omgaan met een nieuwe situatie.