Veelgestelde vragen

 
Wat breng ik op mijn eerste stagedag mee?
 1. Neem de risicoanalyse aandachtig door. Print de werkpostfiche van de afdeling waar je stage gaat doen uit en neem deze aandachtig door.  Bewaar de fiche steeds in je stagemap.
 2. Print het onthaalformulier voor stagiaires af en vul je persoonlijke gegevens in. De rest van het formulier wordt samen met een Jessa-medewerker ingevuld op je eerste stagedag.
 3. Voor een stage in de zorg breng je een medisch attest mee.
Is er een arbeidsreglement waaraan ik me moet houden?
Ik kom met de wagen. Waar parkeer ik dan best?
Campus Virga Jesse

 • Bij voorkeur kom je met het openbaar vervoer of de fiets.
 • Het is NIET toegestaan om te parkeren op de bezoekersparking.
 • In de onmiddellijke omgeving kan je parkeren voor of achter het Cultureel Centrum, of op de parking tussen de UCLL (Oude Luikerbaan) en Luikersteenweg.
 • Je kan ook gebruik maken van de gratis parking op de Koning Boudewijnlaan. Er rijdt van daaruit een gratis pendelbus naar campus Virga Jesse tussen 6u30 en 19u30. Deze pendelbus rijdt om de 15 minuten.

Campus Salvator

 • Bij voorkeur kom je met het openbaar vervoer of de fiets.
 • Als student-stagiair/ stagebegeleider kan je parkeren op de bezoekersparking. Je ontvangt hiervoor een gratis parkeerticket (7 kalenderdagen-kaart) op voorwaarde dat je arbeidskledij en een Jessa-personeelsbadge draagt. Deze kaart is wekelijks te vernieuwen voor de duur van de stage.

Campus St.-Ursula

 • Bij voorkeur kom je met het openbaar vervoer of de fiets.
 • Als student-stagiair/ stagebegeleider kan je parkeren op de bezoekersparking. Aan het onthaal kan je een gratis jeton krijgen om de parking te verlaten, op voorwaarde dat je arbeidskledij en een Jessa-personeelsbadge draagt.

Campus Ekkelgarden

 • Bij voorkeur kom je met het openbaar vervoer of de fiets.
Ziekte
Bij ziekte dient de student onmiddellijk, voor de aanvang van de normale stagedag, contact op te nemen met het diensthoofd en zijn stagecoördinator van de school.  De student dient het diensthoofd ook te informeren over de duurtijd van de ziekte.  Bij verlenging dient er opnieuw contact opgenomen te worden.  Gezamenlijk (student, diensthoofd en stagecoördinator) wordt bekeken wanneer de student de gemiste dagen kan inhalen.

Wanneer de student ziek valt voor aanvang van zijn stage en hierdoor de start van zijn stage mist, dient de student voor aanvang van de stage contact op te nemen met de Dienst Begeleiding Stagiairs– Verpleegkundigen via mail (begeleidingsverpleegkundigen@jessazh.be)  en de stagecoördinator van de school.  Samen met de Dienst Begeleiding Stagiairs – Verpleegkundigen, de stagecoördinator en de student wordt er naar een nieuwe startdatum gekeken.  Alvorens de stage aan te vatten maakt de student een afspraak bij de Dienst Begeleiding Stagairs – Verpleegkundigen (begeleidingsverpleegkundigen@jessazh.be) om de nodige introductie-informatie te ontvangen.